Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82977

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi prace w ramach obszaru Biogeny w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - współpraca międzynarodowa, współpraca krajowa, analiza i przygotowanie dokumentów, analiza danych
 • Realizuje współpracę krajową i międzynarodową dotyczącą zapobiegania zanieczyszczania wód biogenami w ramach współpracy z Sekretariatem PL Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego HELCOM – bierze udział w grupach roboczych, analizuje i opiniuje dokumenty
 • Opiniuje dokumenty, akty prawne, sprawozdania, opracowania itp. w zakresie ochrony wód oraz przygotowuje stanowiska Departamentu w tym zakresie
 • Współpracuje w zakresie wdrażania dyrektywy ściekowej w Polsce poprzez analizę materiałów, kontakt z jednostkami podległymi, przygotowanie pisma
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra, w tym obsługuje interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub biologii lub leśnictwa lub rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej, ochrony środowiska, biotechnologii, gospodarki ściekowej, współpracy międzynarodowej dotyczącej zagadnień środowiskowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość organizacji zajmujących się ochroną Bałtyku (HELCOM, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego)
 • Znajomość tematyki dotyczącej dyrektywy ściekowej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ