Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82803

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne
   


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


-zagrożenie korupcją


-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa cywilnego oraz ubezpieczeń morskich, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji i ubezpieczeń jachtów morskich, a także przestrzegania praw pasażerów podróżujących drogą morską oraz publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu morskiego
 • Prowadzi sprawy dotyczące organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych na statkach morskich celem zapewnienia możliwości głosowania marynarzom na statkach o polskiej przynależności oraz prowadzi sprawy z zakresu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych celem określenia wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia
 • Prowadzi sprawy współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską w zakresie międzynarodowego prawa morskiego, a w szczególności prowadzi współpracę w ramach Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także prowadzi współpracę w ramach Międzynarodowych Funduszy Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do ratyfikacji konwencji międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa morskiego
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w tym prowadzi badania nad działaniami wymaganymi do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i odpowiednio opracowuje akty legislacyjne wdrażające prawo Unii Europejskiej
 • Prowadzi obsługę sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego pełniąc roję jej Sekretarza
 • Analizuje i opiniuje wnioski o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz jego orzeczenia
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego
 • Umiejętności analityczne
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ