Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82907

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze,


- krajowe wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek  urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzi zadania z zakresu gospodarki lokalowej, zarządzania budynkiem (przeglądy instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, monitoringu, windy, ścieki, gaśnice, apteczki, utrzymanie terenu i zieleni wokół budynku);
 • Realizuje zadania związane z zamawianiem dostaw i usług, w tym remontowych i inwestycyjnych;
 • Przygotowuje dokumentację do przeprowadzenia postępowań w obszarze wykonywanych zadań, nadzoruje realizacje umów;
 • Aktualizuje instrukcje ppoż. dla budynku;
 • Realizuje zadania związane z przeprowadzeniem prac konserwatorskich i usuwaniem awarii;
 • Rozlicza faktury i prowadzi ewidencję wydatków związanych z kosztami utrzymania nieruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu budownictwa lub wyższe z zakresu zarządzania nieruchomościami;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w obszarze realizacji inwestycji i remontów;
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość ustawy prawo budowlane;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość systemu EZD.
APLIKUJ TERAZ