Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79748

Warunki pracy

 

  • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 

  • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza aplikacjami systemów informatycznych zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ i SJO BeSTi@ w celu zapewnienia przepływu danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zarządza pozyskiwaniem i zabezpieczaniem bazy danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zapewnia prawidłowe działania serwerów: bazy danych Serwera Komunikacyjnego, bazy danych Ministerstwa Finansów, bazy danych Testowego Serwera Komunikacyjnego oraz bazy danych subwencji w celu prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 • Koordynuje współpracę pomiędzy: regionalnymi izbami obrachunkowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów i Wykonawcą Systemu w celu zabezpieczenia właściwego działania systemów informatycznych.
 • Zarządza zmianami do słownika klasyfikacji budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz słownika jednostek samorządu terytorialnego i związków w celu zapewnienia pozyskiwania danych z właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowuje i uzgadnia reguły kontrolne dla informatycznych systemów zarządzania budżetami JST BeSTi@ i SJO BeSTi@.
 • Sporządza bazy danych oraz opracowuje materiały statystyczno-analityczne ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w celu udostępniania informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów samorządów lub w zakresie administrowania systemami informatycznymi

 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Zawansowana znajomość MS Excela
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu STATISTICA lub MS SQL Server lub MS ACCESS lub EXCEL
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość podstaw programowania
APLIKUJ TERAZ