Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79350

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje metodologię oraz prowadzi badania kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatków na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych w celu uzyskania danych wymaganych przez odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.
 • Opracowuje i analizuje badania wtórne z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w celu uzyskania informacji wymaganych przez prawodawstwo oraz odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.
 • Analizuje, ocenia i udostępnia wyniki badań z zakresu kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatków na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu zapewnienia dostosowania statystyki polskiej do standardów międzynarodowych i bieżących potrzeb w zakresie polityk.
 • Rozpoznaje i inicjuje działania dot. nowych obszarów badawczych związanych z ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska, w tym z rachunkami ekonomicznymi środowiska w celu dalszego ich rozwoju, także w kontekście przyszłego prawodawstwa w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość podstaw z zakresu ekonomii
APLIKUJ TERAZ