Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79329

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze;

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w przygotowaniu opracowania „Program wdrażania klasyfikacji ICD-11 w Polsce, w tym opracowania koncepcji dostosowania krajowego systemu informacji w ochronie zdrowia do ICD-11.
 • Współuczestniczy w organizacji procesu tłumaczenia ICD-11 oraz materiałów towarzyszących na język polski.
 • Gromadzi informacje nt. doświadczeń międzynarodowych w zakresie dostosowania do warunków krajowych ICD-11 oraz narzędzi towarzyszących.
 • Przygotowuje kilkuletni program wdrożenia ICD-11 w Polsce.
 • Bierze udział w naborze uczestników szkoleń.
 • Weryfikuje pod względem merytorycznym testy badające wzrost poziomu kompetencji uczestników szkoleń.
 • Opracowuje wkład merytoryczny do wybranych modułów szkoleń e-learningowych dot. ICD11.
 • Przygotowuje wkład merytoryczny do wybranych narzędzi dydaktycznych, w tym opracowuje literaturę przedmiotu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów z zakresu ochrony zdrowia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza o stosowaniu klasyfikacji ICD w systemie ochrony zdrowia,
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z ochroną zdrowia, w zakresie organizacji i funkcjonowania NFZ, AOTMiT oraz podmiotów leczniczych,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia (w tym analizy empiryczne),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznym.
APLIKUJ TERAZ