Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78874

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera, okazjonalna praca w pomieszczeniu serwerowni (niski poziom wilgotności i wysoki poziom hałasu).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3).


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy al. Szucha 25).

Zakres zadań

 • Administruje, monitoruje i rozwija działającą w Ministerstwie sieć LAN. Administruje systemami zapewniającymi poprawną współpracę sieci Ministerstwa z siecią WAN.
 • Administruje i monitoruje i wdraża usługi informatyczne oparte na systemach Linux oraz Windows.
 • Dostarcza wsparcia użytkownikom Ministerstwa w ramach drugiej linii wsparcia, w zakresie systemów i usług sieciowych, dostępu do Internetu.
 • Administruje wewnętrznymi systemami IT (system monitorowania infrastruktury teleinformatycznej, system do zarządzania urządzeniami mobilnymi, systemem kopii bezpieczeństwa, oprogramowanie Service Desk).
 • Koordynuje w Ministerstwie sprawy dotyczące otwartości danych.
 • Uczestniczy w realizacji zamówień publicznych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej poprzez opracowywanie dokumentacji przetargowej i umów z wykonawcami.
 • Opracowuje propozycje, wdraża lub aktualizuje produkty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji odnoszącymi się do: zabezpieczeń systemów serwerowych w Ministerstwie; zabezpieczeń komputerowego sprzętu fizycznego; zabezpieczeń i konfiguracji aplikacji oraz baz danych; zarządzania dokumentacją i aktywami; konfiguracji i zabezpieczeń logicznych wszystkich podsieci sieci LAN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji systemami serwerowymi lub administrowania siecią
 • posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux, Active Directory
 • znajomość środowiska Windows
 • znajomość języka skryptowego PowerShell
 • umiejętność konfiguracji sprzętu sieciowego (VTP, SPT, RIP, VPN)
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • samodzielność i inicjatywa, współpraca, komunikacja, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie administracji Linux Server oraz administracji Active Directory
APLIKUJ TERAZ