Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78134

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Bieżący nadzór nad poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem, obsługa i rozbudowa lokalnych i rozległej sieci komputerowej oraz systemów i usług sieciowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tym styku z siecią Internet;
 • Diagnozowanie i monitorowanie systemów i usług sieciowych, sieci LAN/WAN/SAN oraz styku z siecią Internet , usuwanie awarii, wymiana urządzeń i rekonfiguracja poszczególnych elementów środowiska teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Udział w planowaniu architektury systemów w zakresie technologii serwerowych i sieciowych, Wsparcie projektów technologicznych i merytorycznych w zakresie usług sieciowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem połączeń sieciowych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami oraz stykiem z siecią Internet;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu zapewnienia wymaganego poziomu wydajności i dostępności środowiska teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • bardzo dobra znajomość tematyki bezpieczeństwa w środowisku sieciowym w każdej warstwie modelu OSI
 • bardzo dobra znajomość w zakresie budowania sieci w warstwie fizycznej
 • bardzo dobra znajomość budowy serwerów, macierzy oraz urządzeń backupu danych, wdrażania rozwiązań IT
 • znajomość systemów operacyjnych Linux/Windows Server
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym opartym o VMware oraz Hyper-V;
 • umiejętności z zakresu projektowania i budowy systemów bezpieczeństwa;
 • umiejętności z zakresu budowy i obsługi rozwiązań wykorzystujących IoT.
 • przeszkolenie z zakresu: budowy i działania sieci LAN/WAN, VPN, SAN, WLAN administracji systemami serwerowymi Linux, administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows
APLIKUJ TERAZ