Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77594

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace związane z analizą ryzyka w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Koordynuje działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Koordynuje prowadzenie analizy skuteczności i efektywności działań w komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej
 • Uczestniczy w działaniach w zakresie kontroli zarządczej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w tym inicjuje i opracowuje procedury kontroli zarządczej oraz zapewnia kompletność i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej
 • Uczestniczy w działaniach dotyczących okresowej sprawozdawczości stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • Uczestniczy w opracowywaniu Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Planu zasadniczych zamierzeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Uczestniczy w rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz sporządzaniu analizy skarg i wniosków wpływających do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz załatwianych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Realizuje zadania w zakresie nadzoru nad działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów oraz wytycznych dotyczących kontroli zarządczej
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra znajomość tematyki przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności organizacyjne, interpersonalne
 • Odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ