Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74605

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Projektuje interpretacje ogólne lub objaśnienia podatkowe.
 • Analizuje zagadnienia podatkowo-prawne w kierunku rekomendacji do wydania albo niewydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.
 • Tworzy i opiniuje projekty przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie rozdziału 1a działu II Ordynacji podatkowej.
 • Monitoruje orzecznictwo sądowe oraz piśmiennictwo podatkowo-prawne i prasę profesjonalną.
 • Tworzy i opiniuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pytania prasowe, wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz petycje, skargi i wnioski, a także pisma organów administracji publicznej i podmiotów prywatnych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Stale monitoruje wydawane interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe oraz ich zmiany.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie Ordynacji podatkowej oraz CIT, PIT i VAT
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego
 • Wpis na listę doradców podatkowych
 • Znajomość procesów legislacyjnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, finansowego oraz cywilnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji rządowej
APLIKUJ TERAZ