Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71064

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • koordynuje i realizuje prace związane z udziałem przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji,
 • koordynuje projekty związane z rozwojem cyfryzacji oraz wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, satelitarnych w rolnictwie,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem nowego systemu zgłaszania wystąpienia suszy dla potrzeb szacowania szkód i wypłat pomocy finansowej,
 • bierze udział w przygotowywaniu i realizacji Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027,
 • wspiera prace przy prowadzeniu bazy danych zawierającej informacje dotyczące środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce,
 • przygotowuje informacje dotyczące właściwości fizykochemicznych środków ochrony roślin umożliwiających realizowanie zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, związanych z urzędową kontrolą wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin, a także przekazuje zainteresowanym podmiotom wyników badań umożliwiających przedłużanie terminów pozostawania środków ochrony roślin w obrocie,
 • uczestniczy w administrowaniu dokumentacją środków ochrony roślin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: rolnictwo lub ogrodnictwo lub biologia lub leśnictwo
lub informatyka lub zarządzanie lub ekonomia,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień związanych z cyfryzacją administracji publicznej oraz obsługą administracyjną urzędu,
 • znajomość tematyki projektów informatycznych realizowanych na poziomie centralnym w obszarze informatyzacji przez szeroko pojętą administrację rządową,
 • znajomość dokumentów prawnych, strategicznych, w zakresie cyfryzacji,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w administracji publicznej w obszarze związanym z ochroną roślin oraz cyfryzacją rolnictwa,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zagadnień związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym (podstawowe zasady, kierunki rozwoju, istniejące bariery).
APLIKUJ TERAZ