Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135570

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


 

Zakres zadań

 • Zarządza sieciami komputerowymi w Urzędzie.
 • Zarządza zadaniami związanymi z bezpieczeństwem sieci komputerowych.
 • Koordynuje działania z osobami zarządzającymi systemami i aplikacjami w Urzędzie w celu zachowania jednolitych standardów w Urzędzie.
 • Uczestniczy przy audytach i w tworzeniu procedur obejmujących sieci komputerowe.
 • Uczestniczy w realizacjach dotyczących sieci fizycznych w Urzędzie w celu optymalizacji rozwiązań IT.
 • Uzgadnia dokumenty i standardy opisujące sieć Urzędu w celu zapewnienia ich jednolitości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie praw i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność administrowania siecią komputerową
 • Znajomość zasad działania stosu IP
 • Znajomość zasad działania technologii zależnych od sieci
 • Znajomość zasad działania usług internetowych i wewnętrznych
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość urządzeń i technologii sieciowych (np. Juniper, PaloAlto),
 • Znajomość urządzeń zaawansowanych klasy UTM/NGFW
 • Doświadczenie w zakresie projektowania zasad ruchu w sieci obejmującej co najmniej segment serwerów i segment stacji roboczych
APLIKUJ TERAZ