Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138583

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wyjazdy służbowe – kilka razy w roku - uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy społeczno-gospodarcze w zakresie polityki inwestycyjnej i pomocy publicznej udzielanej w ramach specjalnych stref ekonomicznych na potrzeby realizacji ustaw i programów rządowych.
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dotyczące prawa gospodarczego oraz pomocy publicznej.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania wpływające do departamentu i wydziału (w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • Prowadzi monitoring mediów w zakresie polityki inwestycyjnej.
 • Przygotowuje i aktualizuje programy wsparcia przedsiębiorców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu analiz, raportów, materiałów promocyjnych związanych z tematyką ekonomiczną
 • Znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • Znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Znajomość ustawy o systemie instytucji rozwoju
 • Orientacja w bieżącej sytuacji ekonomicznej Polski i świata
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe