Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137499

Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Dokonuje analiz prawnych
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne w obszarze zamówień publicznych (polityka zakupowa państwa)
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego
 • Prowadzi nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/ opinie
 • Utrzymuje system IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość prawa cywilnego i gospodarczego
 • Ogólna znajomość sytuacji gospodarczej Polski
 • Znajomość języka angielskiego poziom B1
 • myślenie analityczne, kreatywność
 • współpraca, rzetelność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe