Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137239

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) – konieczność śledzenia działań
  przedstawicieli MF lub KAS w mediach oraz publikowanie treści na stronach
  internetowych również po godzinach pracy oraz w weekendy

Zakres zadań

 • Opracowuje i publikuje wpisy na profile Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w celu informowania opinii publicznej o działaniach resortu oraz aktywnościach kierownictwa ministerstwa i budowania wizerunku resortu
 • Planuje kampanie informacyjne i promocyjne w mediach społecznościowych w celu informowania społeczeństwa o projektach realizowanych przez resort
 • Identyfikuje treści z zakresu działań resortu, w porozumieniu z innymi jednostkami MF i KAS, w celu wykorzystania w planowej komunikacji w mediach społecznościowych
 • Zleca przygotowanie plansz grafikom Biura Komunikacji i Promocji (BKP) i innym wykonawcom materiałów graficznych oraz audiowizualnych do zilustrowania wpisów w mediach społecznościowych oraz samodzielnie wykonuje proste prace graficzne
 • Monitoruje i raportuje trendy oraz istotne publikacje w mediach społecznościowych w obszarze związanym z resortem finansów
 • Współpracuje z pracownikami komórek prasowych Izb Administracji Skarbowej (IAS) w celu koordynacji komunikacji na profilach MF i KAS oraz IAS
 • Obsługuje i współprowadzi postępowanie związane z zakupem animacji/spotów do zilustrowania wpisów w mediach społecznościowych
 • Współpracuje z pracownikami innych komórek BKP w realizacji ich zadań, w tym zadań promocyjnych i sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w opracowywaniu treści do mediów społecznościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości zespołu
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo prasowe
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe