Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136408

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Realizuje prace w zakresie kształtowania systemu monitorowania realizacji krajowych i regionalnych wyzwań strategicznych i programowych polityki spójności w celu zapewnienia niezbędnych informacji na potrzeby procesu programowania, monitorowania i ewaluacji.
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi oraz z Eurostatem w zakresie statystyki regionalnej i lokalnej w celu lepszego zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników zagranicznych i krajowych.
 • Realizuje prace w zakresie rozwoju badań i systemów monitorowania w obszarze statystyki miast, w tym zwłaszcza pod kątem rozwoju badań związanych ze smart city w celu wdrożenia nowych rozwiązań do systemu statystycznego.
 • Analizuje potrzeby informacyjne w obszarze zagadnień związanych z Dostępnością Plus w celu wypracowania wskaźników opisujących zróżnicowanie regionalne i lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem niższych poziomów agregacji przestrzennej i obszarów funkcjonalnych.
 • Monitoruje i realizuje prace związane z rozpoznaniem źródeł administracyjnych w celu poszerzenia oferty informacyjnej statystyki regionalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub geograficzne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • Umiejętność koordynacji i organizacji procesów statystycznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej i jej struktur organizacyjnych
 • Znajomość regulacji krajowych i unijnych dot. realizacji badań statystycznych w wymiarze regionalnym
 • Znajomość standardów klasyfikacyjnych stosowanych w badaniach regionalnych
 • Umiejętność identyfikacji nowych źródeł danych
 • Znajomość potrzeb informacyjnych użytkowników w zakresie monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymi
 • Przeszkolenie: z programów specjalistycznych do prowadzenia statystycznych analiz danych (typu SPSS, Statistica)
 • Przeszkolenie: z programów specjalistycznych do dokonywania analiz przestrzennych (np. ArcGIS, QGIS)
 • Przeszkolenie: z programów specjalistycznych do obróbki graficznej (np. Adobe, Corel)
 • Umiejętność formułowania wniosków, opisu zjawisk
APLIKUJ TERAZ