Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135657

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Praca przy komputerze
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • bierze udział w koordynowaniu procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności w ramach kompetencji Ministerstwa,
 • opracowuje stanowisko Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w tym w szczególności w zakresie rozwiązań dla przyszłej polityki spójności,
 • koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów Unii Europejskiej (m.in.: Rada Unii Europejskiej, Coreper, etc.),
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych,
 • przygotowuje merytoryczne spotkania i wydarzenia, w szczególności w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE (w tym: opracowuje prezentacje, materiały, publikacje, etc.)
 • prowadzi analizy (m.in. społeczno-gospodarcze i terytorialne; finansowo-ekonomiczne; zarządczo-organizacyjne) na potrzeby przygotowania dokumentów dotyczących obecnej i przyszłych perspektyw polityki spójności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich, prawa lub stosunków międzynarodowych
 • Znajomość procesu legislacyjnego UE
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi MS Office
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ