Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129627

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Dekretuje dokumenty finansowe: wydatków oraz bankowe w ramach realizacji programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
 • Obsługuje system Polskiego Funduszu Rozwoju – Centrum KPO. Sporządza zlecenia wypłat środków i realizuje płatności wydatków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.
 • Uczestniczy w przygotowaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów państwowych jednostek budżetowych dla Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia oraz jego aktualizacjach.
 • Sprawdza dostępność środków w planie KPO oraz w budżecie umowy/porozumienia, uzgadnia dane do sprawozdań finansowych, weryfikuje pod względem finansowym projekty umów, porozumień i aneksów.
 • Analizuje wykonania wydatków oraz sald wyodrębnionego rachunku dochodów KPO.
 • Bierze udział w tworzeniu projektów aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych merytorycznie związanych z realizacją inwestycji w ramach KPO.
 • Przygotowuje materiały dotyczące planowania i realizacji budżetu wynikające z analizy wydatków we współpracy z departamentami Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w dziale finansowo- księgowym
 • znajomość ustaw: - o rachunkowości; - o finansach publicznych; - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących KPO
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność: współpracy, komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości, sprawozdawczości, prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość obsługi systemu finansowo – księgowego QUORUM
 • znajomość obsługi systemu Polskiego Funduszu Rozwoju – Centrum KPO
 • umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP oraz TREZOR
 • umiejętność samodzielnej pracy
APLIKUJ TERAZ