Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129546

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy z zakresu identyfikacji i wskazywania procesów możliwych do optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji oraz rekomenduje adekwatne do potrzeb organizacji rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz
 • Projektuje założenia i opracowuje wymagania dla automatyzacji i robotyzacji procesów realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów
 • Opracowuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów oraz wykonawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów
 • Monitoruje i koordynuje postępy wprowadzanych/wdrażanych rozwiązań technologicznych
 • Realizuje sprawy informacyjne i promocyjne w celu budowania kompetencji organizacji w obszarze robotyzacji procesów
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu, w zakresie zarządzania zmianą w obszarze robotyzacji procesów i rekomenduje ulepszenia w zakresie funkcjonowania wytworzonych robotów
 • Tworzy dokumentację rozwiązań RPA, w celu udokumentowania działań z zakresu robotyzacji procesów
 • Przygotowuje scenariusze testowe rozwiązań klasy RPA, w celu przeprowadzenia testów i wdrożenia produkcyjnego robotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów lub w obszarze projektowania rozwiązań automatyzujących pracę
 • Znajomość zagadnień związanych z robotyzacją lub automatyzacją procesów w administracji
 • Znajomość zagadnień związanych z optymalizacją procesów
 • Znajomość zagadnień związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość pakietu Office, w szczególności MS EXCEL na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub automatyka i robotyka lub informatyka
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów oraz metodyk realizacji i zarządzania projektami
APLIKUJ TERAZ