Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126703

Warunki pracy

Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów w obszarze miękkiego HR, w tym projektów rekrutacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadań urzędu.
 • Identyfikuje oraz analizuje potrzeby szkoleniowe i działania rozwojowe skierowane do pracowników urzędu w celu rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Zdrowia.
 • Realizuje zadania z zakresu ocen pracowniczych, służby przygotowawczej i opisów stanowisk pracy w celu terminowego realizowania zadań ustawowych.
 • Wspiera kadrę zarządzającą urzędu w obszarze HR. Przygotowuje i wdraża założenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Sporządza analizy z zakresu miękkiego HR w Ministerstwie Zdrowia, a także bierze udział w obowiązkowej sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • podstawowa znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość zagadnień ochrony danych osobowych,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość nowoczesnych metod selekcji i rekrutacji,
 • skuteczna komunikacja,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
APLIKUJ TERAZ