Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125964

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Sporządza projekty pism, dokumentacji w zakresie realizacji projektu KSZRD.
 • Koordynuje i monitoruje działania związane z realizacją umów w ramach KSZRD.
 • Wspiera realizację projektu wdrożeniowego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap 1.
 • Prowadzi prawidłowy obieg dokumentów projektowych.
 • Prowadzi monitoring terminów, dotyczących realizacji umów w ramach KSZRD na podstawie istniejących harmonogramów.
 • Wspiera Wydział w sporządzaniu raportów oraz rozliczaniu projektu.
 • Przygotowuje elementy dokumentacji przetargowych oraz sprawuje nadzór nad realizacją zamówień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w zakresie inwestycji
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Wiedza w zakresie wsparcia procesu realizacji projektu.
 • Umiejętność poprawnego tworzenia i redagowania pism i innych komunikatów tekstowych.
 • Umiejętność sporządzania raportów i rozliczania inwestycji.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi baz danych aktów prawnych (np. Lex Lege, EurLex).
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Wiedza merytoryczna w zakresie zarządzania projektami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów MS Office: Power Point, One Note, MS Project.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość zasad archiwizacji dokumentów oraz obsługi korespondencji.
APLIKUJ TERAZ