Główny Specjalista w Zespole Interoperacyjności Kolei
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
 • Monitorowanie przebiegu certyfikacji pod kątem interoperacyjności systemu kolei na poszczególnych kontraktach kolejowych.
 • Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z jednostkami notyfikowanymi, wyznaczonymi i oceniającymi, oraz w kontaktach z Urzędem Transportu Kolejowego.
 • Regularne wizyty na placach budowy w celu monitorowania postępu prac.
 • Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi w kontekście certyfikacji i interoperacyjności systemu kolejowego.
 • Analiza i rozpatrywanie uwag zgłaszanych podczas weryfikacji podsystemów przez jednostki notyfikowane.
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji instrukcji oraz procedur dotyczących certyfikacji i uzyskiwania zezwoleń na eksploatację podsystemów.
 • Optymalizacja procesów związanych z interoperacyjnością systemu kolejowego.
 • Weryfikacja i archiwizacja dokumentacji zakończenia kontraktów, w tym protokołów, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji, zgłoszeń materiałowych, sprawozdań z badań itp.
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z wizytami na placach budowy, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, korespondencją oraz ewidencją dokumentacji związanej z certyfikacją i zezwoleniami na eksploatację.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe budowlane bądź prawnicze.
 • Znajomość Ustawy o transporcie kolejowym i jej aktów wykonawczych, Technicznych Specyfikacji interoperacyjności oraz innych aktów obowiązujących w zakresie interoperacyjności systemu kolei.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia współpracy z jednostkami notyfikowanymi oraz z Urzędem Transportu Kolejowego – preferowane min. 2 lata.
 • Czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych.
 • Dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
 • Umiejętność różnicowania wagi problemów i uzdolnienia w zakresie analizy problemów.
Nasza oferta:
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.
 • Bony towarowe.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Program rekomendacji pracowników.
 • Możliwść uzyskania uprawnień.
 • System premiowy.
Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując linie kolejowe, tramwajowe, drogi, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:
 • budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Malborku
 • rewitalizacja historycznej stacji Warszawa Główna Osobowa
 • kompleksowa modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa - Gdynia
 • budowa zaplecza technicznego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
 • elektryfikacja pierwszej w Niemczech autostrady dla ciężarówek - pionierski projekt w skali Europy przy współpracy z Siemens
 • stworzenie systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna
 • przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie
 • wprowadzanie nagradzanych, innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zawodowych

Aplikacje:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ – DOŁĄCZ DO NAS. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” w celu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego do Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę podanych danych osobowych w celu aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych pozyskanych przed wycofaniem zgody.


Administratorem danych osobowych jest Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-017) przy Al. Jerozolimskich 100. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.