poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Główny Specjalista w Zespole ds. Obsługi Umów Teleinformatycznych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie oraz udział w procesie zakupowym poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji, definiowanie wymagań biznesowych, opracowywanie analizy oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
 • Weryfikacja projektów informatycznych, zasadności ich realizacji na potrzeby klienta biznesowego w Spółce z obszaru IT,
 • Nadzór nad postępem i prawidłowością realizacji projektów IT,
 • Współpraca z Dostawcami rozwiązań informatycznych,
 • Udział w planowaniu i realizacji działań rozwojowych w IT,
 • Udział w realizacji zadań inwestycyjnych: przygotowywanie specyfikacji wymagań, analiza dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonywanymi pracami, udział w odbiorach urządzeń, instalacji i systemów,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów z obszaru IT w komórce organizacyjnej,
 • Tworzenie procedur z obszaru IT.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego technicznego (informatyka lub kierunki pokrewne),
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych,
 • Ogólnej znajomości zagadnień związanych z utrzymaniem środowisk informatycznych (serwerów, aplikacji),
 • Umiejętności sprawnego przyswajania nowej wiedzy,
 • Umiejętności logicznego, analitycznego myślenia oraz szukania rozwiązań,
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, konsekwencji,
 • Znajomości procesów zakupowych.

Co możemy zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ