Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista w Departamencie Działań Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DDI/74/24

Stanowisko pracy ds. procedur autoryzacji płatności 

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przygotowania założeń, testowania i doskonalenia systemów informatycznych, związanych z obsługą działań będących w kompetencji Departamentu;
 • Identyfikacji problemów i przygotowywania propozycji zmian funkcjonalności systemów informatycznych związanych z obsługą działań interwencji będących w kompetencji Departamentu;
 • Udzielania informacji Oddziałom Regionalnym oraz innym komórkom organizacyjnym Agencji w zakresie funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających obsługę działań będących w kompetencji Departamentu.
 • Udziału w wizytacjach przeprowadzanych w ramach procedury monitorowania stosowania procedur, w szczególności w odniesieniu do prawidłowej obsługi wniosków w systemach informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze działań będących w kompetencjach Departamentu.
 • Wykonywania zadań związanych z przypisanymi do Departamentu funkcjami w systemach informatycznych, niezbędnymi do obsługi wniosków w systemach wspomagających obsługę działań, będących w kompetencjach Departamentu.
 • Udziału w spotkaniach analitycznych z wykonawcą oprogramowania, opiniowania dokumentacji analitycznej systemu informatycznego.
 • Wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem przez dyrektora Departamentu funkcji właściciela zasobów.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku analityka biznesowego lub równoważnym,
 • Doświadczenie w definiowaniu, analizie i realizacji wymagań do systemów aplikacyjnych.
 • Udokumentowany co najmniej trzy letni staż pracy.
Wymagania pożądane:
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość UML i Enterprise Architect.
 • Duże umiejętności analityczne, planistyczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej