Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Główny specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów, w Wydziale Planowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 55/2022

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:

 • Koordynacja prac związanych z przygotowywaniem materiałów do projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie dochodów i wydatków CUPT w układzie tradycyjnym i układzie zadaniowym.
 • Sporządzanie projektu planu finansowego oraz planu finansowego jednostki.
 • Kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących działalności programowej CUPT, w tym kontrola finansowa umów oraz aneksów zawieranych przez CUPT.
 • Realizacja we współpracy z departamentami projektowymi zadań dotyczących wnioskowania o środki z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, w tym sporządzanie wniosków w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 • Sporządzanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym CUPT.
 • Przygotowywanie propozycji zmian w IW.
 • Archiwizacja dokumentacji zgodnie z procedurami stosowanymi w CUPT.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy – minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość zasad kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
 • Znajomość regulacji dotyczących realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.
 • Doświadczenie z pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w jednostkach wdrażających programy operacyjne

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 05/09/2022 r.

APLIKUJ TERAZ