poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Główny Specjalista w Biurze Kontrolingu i Analiz Grupy PKP

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie raportów finansowych i zarządczych prezentujących wyniki Spółek Grupy PKP
 • analiza i opiniowanie rocznych planów działalności Spółek Grupy PKP
 • współpraca przy przygotowywaniu planów strategicznych spółek zależnych
 • udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania z działalności Grupy PKP
 • przygotowywanie bieżących informacji na temat sytuacji spółek zależnych
 • monitorowanie bieżącej sytuacji finansowo-operacyjnej spółek zależnych
 • sporządzanie analiz i opracowań ad hoc

Wymagania:

 • kierunkowe studia: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, matematyka
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych, kalkulacji finansowych
 • umiejętność modelowania finansowego oraz pracy z dużymi bazami danych (umiejętność agregacji rozproszonych danych)
 • biegła obsługa MS Office (mile widziana znajomość VBA)
 • terminowość, sumienność i dokładność
 • wysokie umiejętności komunikowania się i precyzyjnego przekazywania informacji

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ