Główny specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. montażu finansego
Miejsce pracy: Warszawa
TERMIN SKŁADANIA CV: 22 czerwca 2022r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania lub pokrewne,
 • ma minimum  5-letnie doświadczenie w obszarze związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych,
 • zna przepisy ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,
 • posiada doświadczenie w zakresie finansów publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • sprawnie działa w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy na systemach finansowo-księgowych,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • obsługę finansową projektów,
 • nadzór nad sprawami związanymi z planowaniem i rozliczaniem środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych,
 • wykonywanie analiz finansowo-ekonomicznych na potrzeby jednostki,
 • przygotowywanie zestawień i raportów,
 • weryfikację zapisów na kontach księgowych,
 • przygotowanie szczegółowego budżetu dla kolejnych faz projektu,
 • współpracę z innymi komórkami PGW WP.
APLIKUJ TERAZ