poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Zespole ds. obsługi umów teleinformatycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Propozycja zakresu czynności:
 • Koordynacja i bieżąca obsługa umowy na świadczenie usług teleinformatycznych,
 • Koordynacja realizacji umów i spraw z zakresu teleinformatyki , w tym obsługa formalna umów w aktualnie obowiązujących w Spółce systemach informatycznych,
 • Udział w negocjacjach oraz bieżąca współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych,
 • Weryfikacja ofert i wycen, składanych przez kontrahentów w toku realizacji umów,
 • Rozliczanie faktur wpływających do wydziału z obszaru teleinformatyki,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi,
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego odpowiednich do kwalifikacji pracownika i zakresu zadań komórki organizacyjnej.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego technicznego (informatyka lub kierunki pokrewne),
 • Znajomości zasad zarządzania usługami IT realizowanymi w oparciu o ITIL,
 • Znajomości rynku IT po stronie dostawców sprzętu, urządzeń i systemów informatycznych,
 • Umiejętności sprawnego przyswajania nowej wiedzy, umiejętność logicznego, analitycznego myślenia oraz szukania rozwiązań,
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, konsekwencji,
 • Znajomości metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub metodyk zwinnych będzie dodatkowym atutem,
 • Ogólnej znajomości zagadnień związanych z utrzymaniem środowisk informatycznych (serwerów, baz danych, aplikacji).
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.