poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • opracowywanie i przygotowywanie raportów, analiz i prognoz w zakresie płynności finansowej, zarządzania środkami pieniężnymi, efektywności wymiany walut, kosztów finansowania
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki zarządzania płynnością finansową w grupie, polityki zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej oraz ryzykiem płynności
 • współpraca z agencją ratingową w zakresie nadania, aktualizacji, weryfikacji ratingu Spółki
 • wsparcie kierownictwa przy udzielaniu spółkom zależnym pożyczek, poręczeń, oraz w zakresie procesów finansowo - skarbowych
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia, ekonometria)
 • minimum 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • umiejętności interpretacji i analizy danych, wyciągania syntetycznych wniosków i ich prezentacji
 • znajomość zagadnień z obszaru analizy dużych zbiorów danych finansowych
 • samodzielne organizowanie pracy i podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
 • analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie i samodzielność, odporność na stres
 • umiejętność obsługi systemu SAP stanowi dodatkowy atut
Oferujemy:
 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ