Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: GS_1.PZ/2023

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, jesteś samodzielny w działaniu , a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Muzeum Warszawy
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych
 • prowadzenie bieżących czynności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych (weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zamówienia, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, kontrola dokumentów księgowych)
 • udzielanie bieżącego wsparcia pracownikom Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych
 • przygotowanie sprawozdawczości dla organizatora, organów kontrolnych i UZP
 • przygotowanie planu zamówień publicznych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych dla pracowników Muzeum

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • min. 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w instytucji kultury
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, umiejętności komunikacyjne, analityczne

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 6 300 zł – 8 000 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ