Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i realizacją nowych zadań, Instytut Badań Edukacyjnych aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:
Główny specjalista / Główna specjalistka ds. seminariów
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki: 
 • organizacja i przygotowanie seminariów/szkoleń /sympozjów/ eventów/ konferencji w Instytucie Badań Edukacyjnych, w tym także w formule online lub hybrydowej z wykorzystanie nowoczesnych środków, narzędzi, platform konferencyjnych i eventowych;
 • raportowanie przełożonemu wyników działań;
 • współpraca z podwykonawcami (np. firmą seminaryjną, firmą cateringową, powielarnią itd.) - nadzór na właściwą realizacją powierzonej umowy z podwykonawcą;
 • przygotowywanie we współpracy z ekspertami merytorycznymi, kompletu materiałów merytorycznych oraz narzędzi;
 • opracowanie merytoryczne ankiet poseminaryjnych oraz ich analiza;
 • aktualizacja budżetów wyznaczonych na realizację działań;
 • tworzenie, wprowadzanie i aktualizacja treści na stronę internetową;
 • aktualizacja baz danych uczestników w/w działań edukacyjnych;
 • tworzenie i współtworzenie wkładu merytorycznego niezbędnego do stworzenia dokumentacji przetargowej na działania związane z działaniami edukacyjnymi (SIWZ, OPZ itp.);
 • monitorowanie oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie komunikacji i realizacji spotkań online, w tym spotkań hybrydowych.

Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:
 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 1-rok doświadczenia w kompleksowej realizacji oraz koordynacji wydarzeń kulturalnych / edukacyjnych;
 • znajomość i obsługa narzędzi do komunikacji online;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • doskonała organizacja własnej pracy;
 • umiejętność prowadzenia analiz rynku i konkurencji;
 • chęć do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • otwartość i zaangażowanie.
Mile widziana:
 • znajomość zasad przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Oferujemy:
 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.
Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony);
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa;
 • wymiar etatu: pełny etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: 8 000,00 zł brutto;
 • system czasu pracy: podstawowy.
APLIKUJ TERAZ