PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Główny Specjalista / Ekspert w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach (Samodzielne stanowisko ds. programowania)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 006/24/DWI/GS/E
Główne zadania:
 • monitorowanie funkcjonujących instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • identyfikacja potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia w obszarze innowacyjności, w tym w ramach współpracy z interesariuszami;
 • proponowanie i rozwijanie koncepcji nowych instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • opracowywanie – we współpracy z sekcjami kontraktowania DWI – dokumentacji naborów dot. instrumentów wsparcia w zakresie innowacyjności;
 • udział w zadaniach sekcji kontraktowania DWI, w tym w procesie oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego we wdrażaniu programów finansowanych ze środków publicznych dla przedsiębiorców, w tym opracowywaniu dokumentacji programowej i ocenie wniosków o dofinansowanie;
 • znajomość oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców dostępnej dla przedsiębiorców w Polsce i regulacji w tym zakresie;
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególności na projekty B+R, inwestycje lub ochronę środowiska;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń i spotkań;
 • znajomość oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point, MS Teams);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • bardzo dobra znajomość programu Power Point.
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.