Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Główny specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/00218
OBOWIĄZKI:
- kontrola prawidłowości dekretowania dokumentów przez pracowników kwestury orazweryfikacja zapisów księgowych- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym- prowadzenie księgowości programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych, weryfikacja i kontrola rejestrów- sprzedaży i zakupu, współudział przy rozliczaniu podatku od towarów i usług, współudział w przygotowaniu deklaracji VAT, (JPK_V7)- księgowanie listy wypłat dla studentów (stypendia, zapomogi, itp.)- księgowanie wyciągów bankowych stypendiów,zapomóg, itp. oraz uzgadnianie salda- wystawianie not obciążeniowych- przygotowanie danych do sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań- obsługa programów komputerowych: Xpertis finanse i księgowość, logistyka, środki trwałe,USOS- archiwizacja dokumentów z zakresu powierzonych obowiązków- wykonywanie innych poleceń wydanych przez przełożonego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (wymagany staż - lata: 5)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Płatnik


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie średnie, 5 lat doświadczenia zawodowego, znajomość ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym, VAT, prawa pracy, znajomość przepisów Funduszy Unijnych (POWER, EFS,FRSE), znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office.Obowiązki: - kontrola prawidłowości dekretowania dokumentów przez pracowników kwestury orazweryfikacja zapisów księgowych- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym- prowadzenie księgowości programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych, weryfikacja i kontrola rejestrów- sprzedaży i zakupu, współudział przy rozliczaniu podatku od towarów i usług, współudział w przygotowaniu deklaracji VAT, (JPK_V7)- księgowanie listy wypłat dla studentów (stypendia, zapomogi, itp.)- księgowanie wyciągów bankowych stypendiów,zapomóg, itp. oraz uzgadnianie salda- wystawianie not obciążeniowych- przygotowanie danych do sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań- obsługa programów komputerowych: Xpertis finanse i księgowość, logistyka, środki trwałe,USOS- archiwizacja dokumentów z zakresu powierzonych obowiązków- wykonywanie innych poleceń wydanych przez przełożonego[Zgłoszenia: 22 589 36 16, e-mail: ksajnog@aps.edu.pl]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy