Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni:


Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia,
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i przygotowanie umowy,
 • organizowanie spotkań roboczych,
 • monitorowanie przebiegu prac projektowych,
 • monitorowanie wykonania koncepcji PFU oraz SIWZ,
 • monitorowanie przebiegu robót koncepcyjnych, projektowych i budowlanych,
 • udział w przygotowaniu niezbędnych koncepcji, dokumentacji, projektów również we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki KM,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
 • udział w zadaniach dotyczących eliminacji ryzyka niepowodzenia ww. przedsięwzięcia,
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane, bądź inne z doświadczeniem w realizacji inwestycji przez podmiot publiczny,
 • wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania,
 • wskazany 2-3 letni staż pracy, na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracy,
 • biegła znajomość programów MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
APLIKUJ TERAZ