Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Główny specjalista ds. architektury w duc
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11125
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku: identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, bierze udział w definiowaniu procesów biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy lub weryfikuje dokumentację architektury systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany


Wymagania inne:

Nasze wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,- doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki, w tym doświadczenie w zastosowaniu technologii baz danych (SQL i NoSQL),- wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: rozwiązań sieciowych, zagadnień SOA, UML oraz narzędzi projektowych m. in. Enterprise Architect, a także zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem, technologii baz danych (SQL i NoSQL), standardów bezpieczeństwa dla aplikacji webowych i usług,- umiejętność tworzenia architektury systemu według koncepcji MDA,- znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o wspieraniu termomodernizacji,- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,- umiejętność organizacji pracy własnej,- umiejętności analityczne,- kreatywność,- kultura osobista,- komunikatywność,- odporność na stres,- posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- korzystanie z pełni praw publicznych,- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego preferowane z zakresu informatyki,- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,- znajomość metodyki projektowej Prince 2.Osoba na tym stanowisku: identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC, bierze udział w definiowaniu procesów biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy lub weryfikuje dokumentację architektury systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów, uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.[Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/ lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce "Pracuj z nami"]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 10 159,8 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy