Ogłoszenie numer: 7846182, z dnia 2023-01-13

Związek Rzemiosła Polskiego jest największą i najstarszą ogólnopolską społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 r., zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników oraz innych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jako organizacja pracodawców bierze udział w dialogu społecznym, w tym w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów opiniodawczo-doradczych. Związek prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznacza na cele statutowe.

 

Główny Specjalista do Zespołu Samorządowo-Organizacyjnego

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • obsługa organizacyjna organów statutowych ZRP,
 • tworzenie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów; udział we wdrażaniu,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań,
 • współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami rzemiosła i MŚP,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów,
 • koordynowanie spraw związanych z obsługą prawną ZRP przez podmioty zewnętrzne,
 • udział w realizacji działań ZRP związanych z zadaniami samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • udział w realizacji zadań ZRP jako związku rewizyjnego spółdzielczości rzemieślniczej,
 • udział w przygotowaniu stanowisk ZRP oraz analiz, wniosków, informacji i innych materiałów dla potrzeb organów ZRP,
 • koordynowanie spraw organizacyjnych związanych z przynależnością ZRP do innych organizacji w kraju i za granicą oraz zagadnień związanych z udziałem przedstawicieli ZRP w gremiach zewnętrznych,
 • udział w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów mających na celu cyfryzację procesów i narzędzi wspierających realizację zadań statutowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe; preferowane prawo, zarządzanie, socjologia, HR,
 • znajomość języka angielskiego - mile widziana,
 • dobra organizacja pracy, znajomość metod i techniki pracy biurowej,
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres,
 • kultura osobista, dyskrecja, lojalność.

Oferujemy

 • możliwość podjęcia stałej i ciekawej pracy w ramach umowy o pracę,
 • stabilną i długofalową współpracę,
 • rozwój zawodowy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ