Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72872 / 05.01.2021

Główny Specjalista
Do spraw: informatyki śledczej Departament Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA:1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Pozyskuje, odzyskuje, zabezpiecza oraz analizuje materiały dowodowe w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Zapewnia obsługę informatyczną zespołów kontrolujących w zakresie pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania podczas przeszukań w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Projektuje, rozwija i wdraża nowe rozwiązania służące do pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Analizuje zawiadomienia i sygnały wpływające do Prezesa Urzędu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Opracowuje analizy i raporty dotyczące analityki śledczej i informatyki śledczej.
 • Opracowuje procedury w zakresie pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej.
 • Administruje zbiory danych, dba o poprawność zasilania baz danych oraz o procesy backup/restore.
 • Udziela wsparcia z zakresu usług informatycznych innym komórkom Urzędu.

 

Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą
(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze informatyki śledczej lub analityki śledczej lub AML lub analizy danych lub analizy ekonomicznej lub stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu informatyki śledczej.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów, umiejętności negocjacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, ekonomiczne, prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze programowania lub administrowania systemami klasy Windows, UNIX/LINUX
 • Studia podyplomowe w zakresie ekonomii, informatyki, prawa.
 • Posiadanie kompetencji: współpraca, komunikacja.
 • Znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych.
 • Znajomość programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość funkcjonowania oprogramowania Forensic IT.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian wiedzy rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-15


APLIKUJ TERAZ