Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Jabłonna
Numer: StPr/21/0025
OBOWIĄZKI:
prowadzenie rachunkowości Przedszkola Gminnego w Jabłonnie;sporządzanie sprawozdawczości finansowej.bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Przedszkole Gminne w Jabłonnieprzestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Przedszkola Gminnego w Jabłonnieopracowanie planów finansowych dla PGJ
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: studia podyplomowe: finanse i rachunkowość
Uprawnienia: Certyfikat księgowy

Miejsce pracy:

Jabłonna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie