Ogłoszenie numer: 7373352, z dnia 2022-09-03

SP EUROPE Sp. z o.о.

SP EUROPE Sp. z o.о.

 

СП ЕВРОПА Sp. з о.о. работает на польском рынке с 2016 года и получена поставка, импорт и дистрибуция автомобильных запчастей и смазочных материалов для микроавтомобилей и автобусов в более чем 50 странах мира. 

Логистический комплекс компании находится в Прушкове. 

 

Логистический комплекс с автозапчастями.


Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

- Prowadzenie księgowości i księgowości podatkowej firmy:
1.1. Formowanie zasad i wymagań dotyczących rachunkowości i rachunkowości podatkowej (polityki rachunkowości). Przygotowanie i przyjęcie roboczego planu kont, formularzy podstawowych dokumentów księgowych służących do sformalizowania transakcji gospodarczych, dla których nie zapewniono standardowych formularzy, opracowanie formularzy dokumentów dla wewnętrznych sprawozdań finansowych organizacji.
1.2. Terminowe odbicie na rachunkach księgowych transakcji związanych z przepływem majątku, zobowiązań i transakcji biznesowych.
1.3. Odbicie w rachunkowości dochodu i wydatków organizacji, wykonywanie kosztorysów, sprzedaż produktów, wykonywanie pracy (usług), wyniki działalności ekonomiczno-finansowej organizacji
1.4. Współdziałanie z organami regulacyjnymi w trakcie kontroli procesów kontrolowanych
1.5. Zapewnienie audytu działalności osoby prawnej
1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa majątku osoby prawnej (organizacja inwentaryzacji zapasów, środków trwałych i materiałów, środków pieniężnych)
1.7. Tworzenie i prezentacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
1.8. Kontrola legalności spisywania niedoborów, należności i innych strat z kont księgowych.
1.9. Tworzenie archiwum pierwotnych dokumentów i umów.
- Zarządzanie operacjami finansowymi:
1.1. Zarządzanie transakcjami ze środkami bezgotówkowymi
1.2. Zarządzanie transakcjami gotówkowymi
1.3. Inwestycja (ulokowanie) tymczasowej nadwyżki środków firmy
1.4. Przeprowadzanie transakcji walutowych
1.5. Współpraca z bankami w zakresie usług rozliczeniowych i gotówkowych
3. Zarządzanie stosunkami umownymi,
1.1. Zapewnienie koordynacji, podpisywania, rozliczania i wypełniania zobowiązań wynikających z umów.
1.2. Kontrola ściągania należności i terminowych spłat należności, przestrzeganie dyscypliny płatniczej.
4. Departament sporządzania sprawozdawczości statystycznej o zagranicznej działalności gospodarczej”
5. Podpisanie wraz z kierownikiem organizacji lub osobami upoważnionymi dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia i wydania środków pieniężnych oraz inwentaryzacji, a także zobowiązań kredytowych i rozliczeniowych.
6. Opracowanie, wdrożenie i usprawnienie procesów obsługi księgowej i podatkowej firmy (w tym automatyzacja procesów).

7. Zarządzanie pracownikami działu księgowości firmy. Realizacja doboru kadr księgowych i podział obowiązków służbowych pomiędzy nich. Monitorowanie i ocena ich działań. Zarządzanie liczbą pracowników na podstawie ich wskaźników wydajności.
8. Tworzenie budżetów i raportowanie płatności podatkowych firmy.

Wymagania

- Wyższe wykształcenie ekonomiczne;
- Doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w dużej firmie dystrybucyjnej o obrotach co najmniej 5 mln euro rocznie - co najmniej 5 lat;
- Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości RP;
- Wymagana jest znajomość języka rosyjskiego!
- Znajomosc rachunkowosci magazynowej;
- Znajomość prawa cywilnego, finansowego, podatkowego i gospodarczego;
- Znajomość procedury rejestracji transakcji i organizacji obiegu dokumentów według obszarów księgowych (proces główny: zakup, przelew, sprzedaż, zwrot, odpisanie towarów);
- Znajomość metod analizy ekonomicznej działalności ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacja rezerw w gospodarstwie rolnym;
- Znajomość zasad inwentaryzacji majątku i zobowiązań;
- Znajomość procedury i warunków sporządzania sprawozdawczości rachunkowej, podatkowej, statystycznej;
- Znajomość metod planowania finansowego;
- Znajomość systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej i podatkowej w Polsce;
- Znajomosc administracji HR;
- Zezwolenia na staly pobyt w Polsce lub Unii Europejskiej z prawem pracy w Polsce.

Oferujemy

- Ciekawa praca w stabilnej i rozwijającej się firmie;
- Biuro pod adresem: PANATTONI PARK PRUSZKÓW IV, Pruszków ul. Południowy zachód. Józefa 1;
- Oficjalne zatrudnienie i terminowe płace;
- Dodatkowy pakiet socjalny;
- Wysoki poziom automatyzacji wszystkich procesów;
- Regularne szkolenia i możliwości kariery;
- Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej;
- Dostawa transportem korporacyjnym na trasie: Pruszków WKD do biura i z powrotem;
- Zakwaterowanie nie jest zapewnione.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ