Jesteśmy ekspertami od relokacji i logistyki przemysłowej. Zaczynaliśmy w 1992 roku, kiedy polski rynek dopiero się rodził. Rozwijaliśmy się wraz z nim, konsekwentnie przez lata budując swoją pozycję. Inwestycje w nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania i coraz większe doświadczenie, przyniosły nam kapitał „know-how”, którym teraz dzielimy się z naszymi Partnerami. Dzisiaj, po 25 latach, jesteśmy liderami w zakresie relokacji i logistyki przemysłowej. Dziś my wyznaczamy standardy. Działamy w kilkunastu oddziałach na terenie Polski. Współpracujemy z naszymi Partnerami tak blisko, jak to możliwe. Tworzymy z nimi jeden organizm. Widzimy ich potrzeby i natychmiast reagujemy na pojawiające się wyzwania, stale doskonaląc stosowane rozwiązania.

Główna Księgowa
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Prowadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki;
 • Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie deklaracji podatkowych;
 • Przygotowanie i wysyłka miesięcznej kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła, sporządzanie, kontrola deklaracji VAT oraz wysyłka JPK_VAT, VAT-UE;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polską ustawą o rachunkowości;
 • Przygotowanie i wysyłanie wymaganych raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych, w tym dla współpracujących instytucji finansowych;
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg oraz obiegiem dokumentów księgowych, bieżąca kontrola kosztów/przychodów;
 • Weryfikacja analitycznych i syntetycznych kont księgowych, uzgadnianie zapisów księgowych na analitycznych kontach rozrachunkowych;
 • Nadzór nad inwentaryzacją środków trwałych i magazynów;
 • Przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych w firmie;
 • Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań i kontrolę płynności finansowej;
 • Reprezentowanie firmy przed organami podatkowymi;
 • Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych (NBP, GUS);
 • Aktywne monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości;
 • Rozliczanie dotacji;
 • Aktualizacja procedur obiegu dokumentów;
 • Aktualizacja zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont;
 • Współpraca przy rozwoju systemu ERP wraz z pozostałymi działami firmy;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON;
 • Monitorowanie i windykacja należności.
Nasze wymagania
 • Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości;
 • Doświadczenie w obszarze księgowości (mile widziane w branży inżynieryjnej);
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, a także samodzielność i zaangażowanie;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność zarządzania zespołem;
 • Dokładność, precyzja i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość systemu enova365.
To oferujemy
 • Pracę w spółce inżynieryjnej będącej liderem w swojej branży;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bez okresu próbnego;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanej wiedzy i kompetencjom;
 • Udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Wsparcie doświadczonej kadry;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Wysyłając cv prosimy o wpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści zamieszczonej poniżejWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Suret Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy i Tar Heel Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.