Funkcjonariusz Policji
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tj.:
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Miejsce wykonywania służby:
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa I,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa II,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa V,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI,
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII,
 • Komenda Powiatowa Policji w Legionowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wołominie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Otwocku,
 • Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach.
Rodzaj umowy: mianowanie

Wynagrodzenie od 4 534,93 PLN. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od grupy zaszeregowania, stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat, a w szczególności:
 • na stanowisku kursanta: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 063,60  zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia: 5 593,60 zł NETTO;
 • na stanowisku policjanta po ukończeniu kursu podstawowego: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 448,17 zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia - 5 928,17 zł NETTO;
 • na stanowisku funkcjonariusza służącego w oddziałach prewencji: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 903,17 zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia - 6323,17 zł NETTO.
Funkcjonariusz pełni służbę:
 • w trybie 8-godzinnym (trzy zmiany),
 • w trybie 12-godzinnym (dwie zmiany).
 • praca również w soboty, niedziele i święta.
Wymagania:
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosowania do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Pozostałe informacje:
 • Ogólny zakres obowiązków wynika z zadań Policji określonych w art. 1 pkt 2 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tj.: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Funkcjonariusz pełni służbę: w trybie 8-godzinnym (trzy zmiany) lub w trybie 12-godzinnym (dwie zmiany).
 • Praca również w soboty, niedziele i święta.
 • Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od grupy zaszeregowania, stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat, a w szczególności: na stanowisku kursanta: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 063,60  zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia: 5 593,60 zł NETTO; na stanowisku policjanta po ukończeniu kursu podstawowego: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 448,17 zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia - 5 928,17 zł NETTO; na stanowisku funkcjonariusza służącego w oddziałach prewencji: przed ukończeniem 26. roku życia wynagrodzenie wynosi: 6 903,17 zł NETTO, po ukończeniu 26. roku życia - 6323,17 zł NETTO.
 • Ok. 2000 miejsc pracy w następujących lokalizacjach: - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI, - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim, - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku lub - Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach.
 • Więcej informacji o zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie: https://rekrutacja-ksp.policja.gov.pl/
 • Zgłoszenia: osobiste w komendach rejonowych/powiatowych lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP, przy al. Solidarności 126, 01-195 Warszawa.
Jesteś zainteresowana/y służbą w Policji? Lubisz pomagać innym, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności?

Dołącz do najlepszych i wstąp w szeregi stołecznych policjantów i policjantek! Dlaczego właśnie nasze jednostki to właściwy wybór?

NOWE WYZWANIA
Każdy dzień to nowe wyzwania w walce z przestępczością i dbaniu o bezpieczeństwo innych ludzi. Wyzwania, które często wymagają dużej determinacji, a sprostanie im daje olbrzymią satysfakcję. Ty też możesz się z nimi zmierzyć!

STABILNE ZATRUDNIENIE
Jesteśmy solidnym pracodawcą. Służba w Policji to bezpieczeństwo finansowe. To także dodatkowe świadczenia socjalne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę.

ROZWÓJ OSOBISTY
Lubisz kontakt z ludźmi, jazdę samochodem lub motocyklem, interesujesz się samoobroną i sportami walki, a może jesteś zapalonym motorowodniakiem? W szeregach policji masz możliwość połączenia wielu swoich pasji z zawodem.

Na początek sprawdź, jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do służby w Policji i jak wygląda proces rekrutacji. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie "Ty też możesz!"
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.