CloudBest manages international projects across diverse industries including FinTech. Our expert teams provide support within areas such as software development, content creation, customer support, marketing, automotive, business development for clients around the world.

 

Join our team and develop with us in international structures as:

Frontend Developer [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa

 

If you are a person, who: 
 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something; 
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things; 
 • Likes a modern working environment with a start-up culture; 
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills: 
 • Has at least 5years of experience in a similar position and minium 3 years with React developer;
 • Very well knows React, Redux, Vanilla JS;
 • Has knowledge of TypeScript, Redux-Saga, Reselect;
 • Knows English at a level that allows reading and creating documentation;
 • Is very well organized;
 • Has ability to work under pressure;
 • Nice to have experience in working with React Native technology.
By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment; 
 • A team of enthusiasts who are successfully creating a company in the fast-growing blockchain industry; 
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture; 
 • Work in a modern office in attractive location at Wioślarska 8; 
 • Private medical care and co-financed sports card; 
 • Celebration of your birthday; 
 • Freshly-pressed juices; 
 • Massages in the office; 
 • English classes at work; 
 • Flexible working hours.
Challenges for you: 
 • Development and maintenance of the frontend of projects;
 • Close cooperation with backend developers and testers;
 • Participation in projects carried out in accordance with current trends;
 • Implementation of tasks in accordance with the Sprint plan;
 • Caring about the quality of the code created in accordance with the applicable standards;
 • Technical support for the entire team.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: dorota.konior@cloudbest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

APLIKUJ TERAZ