Financial and Administration Assistant
Miejsce pracy: Warszawa
Responsibilities:
 • Office administration (50% of time)
  • Managing office related communications, correspondence and shipments (mail, couriers, other deliveries)
  • Administrating office assets and documentation repository
  • Office supply management
  • Managing office reception desk by hosting (door-to-door) all guests visiting the office
 • Finance team support (50% of time)
  • Issuing invoices and collection
  • Closing support in this scope
  • Cooperation with external accounting office
Our requirements:
 • We can teach your role, but we would like to see some of the experience related with administration tasks
 • High school diploma: Bachelors degree in accounting, finance, but we welcome all students
 • Accurate and precise with a good eye for details
 • Very well organized with a proactive approach
 • Excellent communication and interpersonal abilities
 • Ability to use MS Office software (Word, Excel, Outlook)
Informujemy, że administratorem danych jest R Systems Computaris Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.