Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Elektromonter
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/21/0300
OBOWIĄZKI:
Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.Przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych.Inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji.Dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych.Inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki.Przeprowadzenie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia.Usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia.Prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci.Sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia: Świadectwo eksploatacji do 1kV, świadectwo dozoru


Wymagania inne:

Niezbędne: obsługa agregatów i pomiary elektryczne oraz dozoru; umiejętność komunikowania się; współpracy; organizacji pracy własnej; rozwiązywania problemów.Pożądane: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 15 kV bez ograniczeń.Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej CSP+ list motywacyjny.

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 127 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie