DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert/specjalista ds. zarządzania czynnikami ryzyka esg w pionie ryzyka bankowego


Departament Ryzyka Kredytowego

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • pracujesz w Formacji Zarządzania Ryzykiem w Zespole ESG,
 • współtworzysz metodyki i projektujesz metody oceny ryzyka czynników ESG w procesach kredytowych dla firm i przedsiębiorstw oraz podmiotów korporacyjnych,
 • definiujesz sposób funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie oceny czynników ESG w ryzyku bankowym,
 • określasz zakres i źródło danych wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby oceny ryzyka czynników ESG i stress testów klimatycznych,
 • bierzesz udział w tworzeniu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej Banku w obszarze ryzyka w zakresie:
 1. Taksonomii zgodnie z dyrektywą NFRD/CSRD oraz standardami GRI,
 2. ujawnień III filarowych Wykonawcze Standardy Techniczne (ITS) wg. rozporządzenia CRR,
 3. projektujesz metodyki w zakresie zbierania danych do ww. sprawozdawczości oraz weryfikujesz poprawność danych w zakresie implementacji tych metodyk,
 4. masz realny wspływ na modelowanie rozwiązań dotyczących zielonej transformacji Banku.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 2-3 lata doświadczenia w instytucji finansowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, nauki ścisłe),
 • dobrze znasz i swobodnie poruszasz się po regulacjach unijnych w zakresie ESG, prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i należytej staranności wynikające z prawa UE i międzynarodowych wytycznych,
 • znasz otoczenie regulacyjne działalności bankowej,
 • jeśli jesteś entuzjastą tematyki Zrównoważonego Rozwoju i ESG, śledzisz publikacje w tym przedmiocie oraz pomysłem na rozwój Twojej kariery zawodowej na obecnym etapie życia jest zmiana świata na zrównoważony środowiskowo,
 • lubisz nowe wyzwania i pracę zespołową,
 • zwinna metodyka pracy nie jest Ci obca,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym analizę projektów przepisów prawa.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ