DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert w departamencie ryzyka kredytowego klienta bankowości korporacyjnej

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • pracujesz w Departamencie Ryzyka Kredytowego Klienta Korporacyjnego,
 • tworzysz i wdrażasz regulacje wewnętrzne w zakresie procesu oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych,
 • inicjujesz zmiany w procesach wykorzystywanych do oceny ryzyka kredytowego w celu ich optymalizacji i automatyzacji,
 • projektujesz i współpracujesz przy wdrażaniu/modyfikowaniu narzędzi oraz parametryzujesz narzędzia, założenia funkcjonalne do aplikacji wspierających proces oceny klienta i zabezpieczeń wierzytelności Banku,
 • weryfikujesz poprawność danych i wpływ wdrażanych rozwiązań na portfel kredytowy i realizację założonych celów, w tym na efektywność,
 • współpracujesz z dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających proces oceny ryzyka kredytowego w zakresie budowania i uzgadniania wymagań biznesowych,
 • uczestniczysz w opiniowaniu ofert dostawców aplikacji wykorzystywanych w ocenie ryzyka kredytowego,
 • współpracujesz z podmiotami z Grupy Kapitałowej Banku (GKB) oraz z innymi jednostkami Banku w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących klientów i procesów oceny ryzyka kredytowego.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość),
 • nie jest Ci obce otoczenie regulacyjne działalności bankowej,
 • posiadasz praktyczną (min. 2 letnia) znajomość procesu tworzenia i wdrażania regulacji wewnętrznych w banku,
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym analizę projektów przepisów prawa.

Dodatkowy atut:

 • znajomość oceny ryzyka kredytowego klienta korporacyjnego (ocena klienta, grupy kapitałowej/podmiotów powiązanych/zależności z JST),
 • umiejętność analizy relacji między użytkownikiem, funkcjonalnością dostarczanych rozwiązań oraz realizacją celów (biznesowych i użytkowników),
 • znajomość produktów bankowych i zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie klienta oraz portfela klientów,
 • znajomość narzędzi wspierających proces kredytowy w szczególności w kontekście oceny ryzyka kredytowego lubisz nowe wyzwania i pracę zespołową,
 • interesują Cię rynki finansowe i bankowość inwestycyjna,
 • znasz regulacje z zakresu usług finansowych (EMIR,MiFID),
 • biegła znajomość excela, power point, umiejętność analizy dużych zbiorów danych, mile widziana znajomość SQL i Power BI,
 • umiejętności analityczne i wyciągania wniosków oraz przenoszenia na rozwiązania procesowe i narzędziowe,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia projektów i zarządzania grupą zadaniową,
 • umiejętność wdrażania regulacji krajowych i międzynarodowych do legislacji i systemów wspierających procesy kredytowe oraz sprawozdawcze banku.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!