Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87046

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Ocenia dokumentację kliniczną (wraz z uzupełnieniami) złożoną w procesach dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Ocenia dokumentację kliniczną (wraz z uzupełnieniami) złożoną w procesach zmian porejestracyjnych dotyczących produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Ocenia dokumentację kliniczną (wraz z uzupełnieniami) złożoną w procesie przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Przygotowuje Raport Oceniający w zakresie ocenianej dokumentacji
 • Ocenia pod względem merytorycznym, w zakresie dokumentacji klinicznej, druków informacyjnych produktów leczniczych w związku z procesem dopuszczenia do obrotu, zmiany danych objętych pozwoleniem oraz przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Realizuje prace zlecone przez zwierzchnika związane z zagadnieniami dotyczącymi skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych)
 • Ocenia dokumentację kliniczną produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych) składanej w ramach odwołań od decyzji Prezesa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego W obszarze oceny dokumentacji klinicznej produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych krwiopochodnych i immunologicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętność stosowania prawa narodowego i unijnego w praktyce, wyszukiwania i korzystania z informacji naukowych
 • umiejętność myślenia analitycznego, argumentowania, myślenia syntetycznego
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ