Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert(-ka)/ St. specjalista(-ka) ds. ryzyka kontrahenta

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: AFE/001/0123

Middle-Office to jednostka odpowiadająca z jednej strony za wsparcie rozwoju biznesu, a z drugiej strony za kontrolę ryzyka związanego z zawieranymi przez ten biznes transakcjami na rynku finansowym. Zarządzamy systemami dealing-room, projektujemy i wdrażamy narzędzia oraz procesy kontrolne w zakresie rynków finansowych.

Na tym stanowisku chcielibyśmy powierzyć Ci:

 • opracowywanie i rozwijanie zasady monitorowania ryzyka kontrahenta oraz procesów kontrolnych w tym zakresie
 • dokonywanie parametryzacji limitów kontrahenta na potrzeby systemów wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne obszaru rynków finansowych
 • monitorowanie wykorzystanych limitów kontrahenta oraz kontrolowanie przestrzegania zakazów zawierania nowych transakcji
 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych systemu limitowego oraz kontrolowanie poprawności kalkulacji ekspozycji kredytowych
 • budowanie i rozwijanie narzędzia wykorzystywanego do parametryzacji limitów i przeprowadzanych procesów kontrolnych
 • zapewnianie poprawności i kompletności danych obszaru rynków finansowych przekazywanych do Commerzbank w zakresie ryzyka kontrahenta

Nasze wymagania:

 • masz dobrą znajomość instrumentów finansowych
 • znasz zagadnienia związane z ryzykiem kontrahenta
 • komunikujesz się w języku angielskim w stopniu minimum B2
 • jesteś otwarty/otwarta na ciągły rozwój i naukę
 • masz motywacje i samodzielność w działaniu

Mile widziane:

 • znajomość regulacji zewnętrznych w zakresie ryzyka kontrahenta i rynków finansowych
 • znajomość języków programowania/narzędzi (SQL, Python, SAS, R)

To oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym (2 dni w biurze 3 dni zdalnie)
 • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną i LuxMed, dofinansowanie wypoczynku,świąt ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
 • możliwość udziału w programach rozwojowych,
 • bezpłatny dostęp do Legimi czy platform językowych.
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ