DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert ds. zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa

okres próbny
Departament Cyberbezpieczeństwa

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • wykonujesz cykliczną analizę ryzyka cyberbezpieczeństwa,
 • wpierasz lub prowadzisz warsztaty oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa pod kątem potencjalnych strat finansowych dla banku,
 • monitorujesz, analizujesz i projektujesz mechanizmy kontrolne dla zasobów informatycznych banku,
 • kontrolujesz proces inwentaryzacji zasobów informatycznych banku,
 • monitorujesz wykonanie planów postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
 • projektujesz i aktualizujesz przepisy wewnętrzne z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zapewniasz zgodność przepisów wewnętrznych z zakresu cyberbezpieczeństwa z wymaganiami prawnymi (wytyczne KNF, ustawy i rozporządzenia krajowe i unijne) oraz standardami branżowymi (np. norma ISO 27001, ISO 31 000, standardy: NIST i SANS),
 • prowadzisz szkolenia i warsztaty z analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa oraz z obsługi dedykowanego do tego celu narzędzia,
 • tworzysz raporty i informacje zarządcze dotyczące bezpieczeństwa SIB, na podstawie wyników analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz minimum 3 lata doświadczenia w sektorze finansowym, w obszarze bezpieczeństwa i/lub informatyki (wdrożenia, rozwój, utrzymanie bankowych systemów informatycznych),
 • masz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa środowisk informatycznych, sieci, systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji oraz technologii chmurowych,
 • posiadasz praktyczne doświadczenie w data mining,
 • znasz metody szacowania i oceny ryzyka (szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa),
 • potrafisz identyfikować zagrożenia w systemach informatycznych,
 • znasz regulacje i wytyczne KNF, ustawy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa informatycznego, standardy związane z bezpieczeństwem informatycznym: norma ISO 27000, norma ISO 31000, NIST i SANS,
 • posiadasz praktyczną znajomość oprogramowania SAS Enterprise Guide, Data Integration Studio, Management Console,
 • pracujesz w metodykach Agile / Waterfall,
 • jesteś osobą komunikatywną.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ