DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert ds. oceny zgodności (monitorowanie prac dostosowawczych)

na czas określony
Departament Zgodności

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • analizujesz zagadnienia wymagające podjęcia prac dostosowawczych w banku oraz monitorujesz je,
 • współpracujesz z wieloma jednostkami banku w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz prawa UE, a także wytycznych i rekomendacji organów nadzoru,
 • koordynujesz proces przeglądu wzorców umownych,
 • projektujesz i wdrażasz rozwiązania (w tym przepisy wewnętrzne) w zakresie raportowania zmian regulacyjnych i prac dostosowawczych podjętych przez bank, inicjujesz zmiany upraszczające proces raportowania i jego digitalizację,
 • przygotowujesz informację zarządczą w zakresie monitoringu prac dostosowawczych banku, monitoringu legislacyjnego, postępowań i wystąpień organów nadzoru i kontroli m.in. w sprawach konsumenckich,
 • identyfikujesz i oceniasz ryzyko braku zgodności w zakresie wybranych produktów i usług z oferty banku,
 • zapewniasz wsparcie doradcze i formułujesz rekomendacje dla jednostek biznesowych,
 • opiniujesz projekty regulacji wewnętrznych, wzorców umownych i przekazów marketingowych pod kątem ryzyka braku zgodności.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucji finansowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, bankowość),
 • znasz otoczenie regulacyjne działalności bankowej (przepisy prawa krajowego, prawa UE, rekomendacje i stanowiska organów nadzoru, standardy rynkowe) w stopniu umożliwiającym identyfikację i ocenę istotności zmian regulacyjnych w różnych obszarach biznesowych banku,
 • posiadasz wiedzę na temat zasad i metod zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • jesteś osobą zorganizowaną i dotrzymujesz terminów,
 • nie boisz się wychodzić z inicjatywą,
 • potrafisz pracować pod presją czasu,
 • jesteś osobą, która szuka rozwiązań, odpowiedzialną i konsekwentną w realizacji powierzonych zadań,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym analizę projektów przepisów prawa i swobodną komunikację biznesową,
 • posiadasz doświadczenie z zakresu zarządzania projektami regulacyjnymi lub koordynacji wdrażania zmian regulacyjnych w instytucji finansowej (mile widziane),
 • znasz aplikację JIRA/Confluence oraz narzędzi służących do zarządzania projektami, organizacji przepływu pracy, raportowania w obszarze Compliance (mile widziane).

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ